Stepas Zobarskas - Brolių ieškotoja


„Brolių ieškotoja“
Autorius– Stepas Zobarskas
Dailininkė – Marija Smirnovaitė
Formatas – 21x23, minkštas viršelis
Puslapiai – 72 psl.
Tiražas – 15 000 egz.
ISBN – 978-609-8161-25-0
Leidėjas – labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“
Išleidimo metai – 2018

 

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ leidžia ne tik Nacionalinio vaikų literatūros konkurso nugalėtojų kūrinius, bet ir reikšmingas ankstesnių laikų lietuvių autorių knygas, vaikų literatūros klasiką.

Stepas Zobarskas - Brolių ieškotoja 

Stepas Zobarskas (1911–1984) rašė šią knygą remdamasis lietuvių liaudies pasaka apie devynių brolių ieškančią seserį – vienu jos variantu. Knyga pasirodė 1938 m. Ją iliustravo garsi lietuvių dailininkė Konstancija Petrikaitė-Tulienė (1906–1999). Su tomis pačiomis iliustracijomis kūrinys išleistas 1992, 1997 ir 1999 m. O štai 1947-aisiais Vokietijoje, Tiubingene, jis pasirodė su Povilo Osmolskio (1919–1971) piešiniais. Leidimų gausa rodo knygos gyvybingumą.
Pasaka skleidžia svarbias etines vertybes. Rašytojas, galvodamas apie skaitytoją vaiką, išplėtojo tam tikras situacijas, paryškino veikėjų paveikslus, sukūrė itin laimingą pabaigą.
Šeštą kartą leidžiama naujai iliustruota S. Zobarsko pasaka „Brolių ieškotoja“ – jubiliejinė dovana jauniesiems skaitytojams. Tai kūrinys, pagrįstas lietuvių liaudies pasaka apie devyniabrolę. Jis perteikia mūsų krašto spalvas, gamtos ir kalbos grožį, tradicines vertybes – šeimos svarbą, sesers pasiaukojimą, ištikimybę, narsą. Ir rašytojas, ir dailininkė siekė šias vertybes padaryti artimas vaikui. Knyga skleidžia atkurtos Lietuvos šimtmečio dvasią.

Stepas Zobarskas - Brolių ieškotoja 

 

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ kiekvienais metais leidžia geriausias lietuvių autorių knygas, kurias dovanoja visoms Lietuvos mokykloms, darželiams, vaikų ligoninėms, bibliotekoms ir jų filialams, vaikų globos namams, bendruomenėms ir kitoms įstaigoms, kuriose knygų labai laukia mažieji skaitytojai. Šią knygą paskaityti galite apsilankę artimiausioje bibliotekoje.
 
Knygą „Brolių ieškotoja“ taip pat galima skaityti ir savo kompiuteriuose.
Knygą skaityti galite paspaudę šią nuorodą: „Brolių ieškotoja“
 
Šį leidinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, taip pat padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti jo originalą ar kopijas: parduoti, nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn.
Šią knygą galima skaityti tik svieskimevaikus.lt svetainėje, jos atsisiųsti bei kitaip perduoti kitiems asmenims yra griežtai draudžiama! 
FONDO "ŠVIESKIME VAIKUS" Draugai:

©2013-2021 Fondas "Švieskime vaikus" .